Deepening Türkiye-Africa Partnership: Trade, Investment, Technology & Logistics

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, T.C. Cumhurbaşkanı

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, T.C. Cumhurbaşkanı

“Hedefimiz Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte başarmak, birlikte yol yürümektir.”

Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık. Afrika halklarıyla milletimiz arasında gönül köprüleri kurduk. Afrika’yla ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır.

Sayın Dr. Mehmet MUŞ, T.C. Ticaret Bakanı

Sayın Sayın Dr. Mehmet MUŞ, T.C. Ticaret Bakanı, T.C. Ticaret Bakanı

“Türkiye - Afrika ilişkilerini derinleştiriyoruz.”

Türkiye - Afrika arasındaki süregelen ortaklık güçlenerek devam ediyor. Mevcut ortaklıklarımızı, Türkiye ve Afrika’daki iş insanlarımızın katkılarıyla daha yüksek seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye, Afrika’nın kalkınma sürecine her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.

Bu bağlamda, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF), Türk ve Afrikalı iş insanlarının bir araya gelerek ticari ve ekonomik alanlarda işbirlikleri geliştirmeleri için bir platform sağlayacaktır. TABEF, Covid-19 sonrası dönemde Türkiye’nin ve Afrika ülkelerinin ekonomilerinin güçlenmesinin yolunu açacaktır.

Sayın Büyükelçi Albert MUCHANGA, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri

Sayın Büyükelçi Albert MUCHANGA, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri

“Afrika - Türkiye ortaklığı, Afrika ve Türkiye için ekonomik anlamda ilerici bir gelecek şekillendirme hedefiyle işbirliği içinde çalışmaktadır.”

“Türkiye - Afrika ilişkilerini derinleştirme: Ticaret, Yatırım, Teknoloji & Lojistik” temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na hoşgeldiniz.

Bu Forum, “kazan-kazan” timeline dayanan Afrika - Türkiye işbirliğinin, artan sosyoekonomik dinamizminin tekrardan altını çizmemiz için bizlere benzersiz bir fırsat sağlıyor. Dahası, Afrika’nın küresel iş çevrelerindeki yükselen pozisyonunun da bir kanıtı niteliğinde.

Forum için seçilen tema, Afrika Birliği’nin, Afrika ve Türkiye için ekonomik anlamda ilerici bir gelecek şekillendirme hedefiyle işbirliği içinde çalışan Afrika - Türkiye Ortaklığına verdiği önemin net bir yansımasıdır. Lojistik sektörü, ticaret ve yatırımlarla ayrılmaz bir bütündür ve ülkelerin piyasalardaki rekabet gücü adına büyük önem taşır. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ve eş zamanlı olarak artan küresel ticarete bakıldığında, ulaştırma teknolojileri dahil olmak üzere, lojistik alanında devamlı gelişmeye ihtiyaç duyulmakta olup, lojistik altyapısının performansı yabancı yatırımcıların verimli çalışabilmesi için ana gereksinim olarak görünmektedir.

Devamı için tıklayınız

Sayın Nail OLPAK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı

Sayın Nail OLPAK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı

“Türkiye ve Afrika sürdürülebilir geleceğe beraber yatırım yapıyor.”

Geçtiğimiz yıldan itibaren, çok taraflılık ve küresel dayanışmanın önemini bir kez daha kavradık. Globalizasyon yerine “glokalizasyon” ön plana çıktı. Bu bağlamda, Türkiye ile Afrika arasındaki, ortak çıkarlara ve birlikte büyümeye dayalı stratejik ortaklık önem kazanarak devam etti. Geçtiğimiz yıl, Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF)’in online versiyonunda, hem Türk hem de Afrika özel sektörü için ikili iş görüşmelerinin yanı sıra ülkelerin karşılaştığı zorlukları ve acil ihtiyaçlarını tartıştığımız bir sanal platform oluşturduk. Bu yıl İstanbul’da, birlikte iş yapmak, ticaret, yatırım, inovasyon ve istihdam sağlayacak şekilde ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek adına bir araya geleceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz.

Konferans Başlangıcı
21 Ekim 2021

Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu

21-22 Ekim 2021 | İstanbul Kongre Merkezi

Tüm oturumlar için Türkçe, İngilizce ve Fransızca tercüme yapılacaktır.

09.00 - 11.00
10.00 - 12.30 Salon: Üsküdar
12.45 - 13.15 Salon: Beylerbeyi
13.30 - 14.30 Salon: Emirgan II
14.45 - 19.40 Salon: Hamidiye & Maçka
11.00 – 14.00 B5 Katı

B2B Görüşmeler / Panel Oturumları / G2B Oturumlar

(G2B Salon: Emirgan-I)

14.30 - 18.00

14.30 - 15.30 Salon: Beyazıt
15.45 - 16.45 Salon: Beyazıt
17.00 - 18.30 Salon: Beyazıt
08.30 - 09.30
08.50 - 12.25 Salon: Hamidiye & Maçka
10.00 - 11.30 Salon: Harbiye Oditoryumu
11.45 - 12.45 Salon: Harbiye Oditoryumu
11.45 - 12.45 Salon: Emirgan-I
12.45 – 13.45
14.30 – 15.30 Salon: Harbiye Oditoryumu
15.30 – 15.45

İletişim

DEİK Afrika Bölge Direktörlüğü

Tel: +90 212 339 50 00 | Fax: +90 212 270 30 92
E-Posta: africa@deik.org.tr | Web: www.deik.org.tr