Hedefler

Hedefler

  • Afrika ve Türkiye’deki Türk/Afrikalı iş çevrelerinin farkındalık seviyelerinin arttırılması.
  • Türkiye/Afrika ticari ve ekonomik ilişkilerinim mevcut durumunu inceleme.
  • Türkiye ve Afrika arasında işbirliği fırsatlarının ortaya çıkarılması ve bu süreçteki zorlukların görüşülmesi.
  • Her iki tarafta yatırım fırsatlarının tespit edilmesine yönelik hem Türk hem de Afrikalı özel sektör girişimcilerinin teşvik edilmesi.
  • Afrika’daki Türk yatırımlarına yönelik yeni yaklaşımların değerlendirilmesi.
  • Afrikalı Bölgesel Ekonomik Topluluklar ile bir diyalog platform başlatılması.