Genel Bakış

Türkiye – Afrika İlişkilerini Derinleştirme: Ticaret, Yatırım, Teknoloji &Lojistik

2016’dan beri Türkiye – Afrika Yatırım ve Ticaret İlişkilerini geliştirmek üzerine benzersiz bir platform

“Uzun Soluklu İş İlişkileri Kurmak”

Türkiye ve Afrika, ortak çıkarlara dayalı işbirliklerini genişletmek için önemli çabalar göstermektedir. Bu bağlamda, Afrika Birliği 2063 Gündemi ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin en önemli unsurlarından olan kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri Türkiye – Afrika ortaklığı için yol gösterici durumdadır.

Bunun yanısıra, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması (AfCFTA), Türkiye – Afrika ilişkileri için önemli fırsatlar meydana getirecek yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindedir. AfCFTA, Afrika ülkeleri arası ticaret ve yatırım ilişkilerini büyük ölçüde geliştirerek, ekonomik gelişme, kalkınma ve sanayileşmenin önünü açacaktır. AfCFTA sayesinde meydana gelen bu elverişli ortam, Türkiye – Afrika ilişkilerini de oldukça güçlendirecektir.

Afrika ve Türkiye’nin, altyapı, enerji, teknoloji, imalat, tarım, ulaşım ve lojistik alanlarında karşılıklı tecrübelerden faydalanmaları da, verimlilik ve üretkenlik açısından olumlu katkılar sağlayacaktır.

Türkiye ve Afrika arasında doğrudan ticaret bağlantıları kurulması ortaklıkları sıkılaştırmakla beraber, başlıca sektörlerin potansiyeline ulaşması bakımından da önemlidir. İyi işleyen ve verimli ticarette, lojistik ön plana çıkmaktadır. Ulaşım bedelleri, altyapı yetersizliği gibi durumlardan kaynaklanan problemler özel ilgi gerektirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye ve Afrika’nın bağlantılarının daha da güçlenmesi gerektiği açıktır. Lojistik yoluyla Türkiye ve Afrika arasında daha iyi bağlantı kurulması, yatırımların artmasına ve değer zincirinin entegrasyonunu artırarak teknolojinin yayılmasına öncülük edecektir.

Tarımın, gıda güvenliği, yoksulluğun giderilmesi ve genel ekonomik büyüme açısından önemi çok kritik olmakla beraber, Afrika’da tarımın modern ve dinamik bir sektöre dönüştürülmesi oldukça zorlu bir süreçtir. Bu zorluklar, yatırım, teknoloji, bilgi ve altyapının, kıta içerisinde pazarları birbirine bağlamada yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır.

Afrika’da, özellikle kıtanın büyük şehirlerinde gerçekleşen hızlı ekonomik büyüme ve nüfus artışı, enerji sektörü için bazı güçlükler oluşturmaktadır. Aynı zamanda, yenilenebilir teknolojilerin maliyetlerinin düşmes, inovasyon ve büyüme için yeni fırsatlar meydana getirmektedir.

Bunların yanı sıra, COVID-19 pandemisinin küresel çapta halen yaratmakta olduğu ciddi sıkıntılara bakılınca, ekonomilerin gücünü korumak adına ortaklıklar kurulması her zamankinden daha önemlidir. Türkiye – Afrika ilişkileri, ticaret, yatırım, teknolojii ve lojistik eksenlerinde yeni keşiflerle bir üst boyuta taşınabilir.

Ekvator Ginesi’nin Malabo şehrinde Kasım 2014’te gerçekleşen II. Türkiye – Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında alınan kararlara binaen, Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu 2016’dan beri periyodik olarak düzenlenmektedir.

Daha önceki başarılı forumların neticeleri temelinde, III. Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu, 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecektir.

Forum, Türkiye ve Afrika’dan kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcilerinin, tecrübelerine dayalı olarak, özel sektörü geliştirme ve yeniliğe dayalı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları kurma yolunda önerilerini paylaşabilecekleri bir platform sağlayarak, geniş çaplı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır.